Dofinansowanie na okulary od pracodawcy - czy to możliwe?

W dobie rosnącej liczby osób pracujących przy komputerach coraz więcej z nas doświadcza problemów ze wzrokiem. Czy polscy pracodawcy mogą pomóc swoim pracownikom w zakupie okularów? Okazuje się, że tak! W niniejszym artykule wyjaśniamy, jakie warunki muszą być spełnione, aby skorzystać z dofinansowania na okulary od pracodawcy, a także w jakiej części ich zakup jest przez niego pokrywany.

Dofinansowanie na okulary – podstawa prawna

Dofinansowanie na zakup okularów przez pracodawcę jest możliwy dzięki przepisom prawa pracy oraz ochrony zdrowia. Zgodnie z art. 237 kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, w tym również dbać o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Ponadto przepisy dotyczące ochrony zdrowia zawodowego wskazują na konieczność zapewnienia przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej, takich jak właśnie okulary korekcyjne.

Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie na okulary od pracodawcy?

Aby skorzystać z dofinansowania na okulary od pracodawcy, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim konieczne jest uzyskanie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, które potwierdza, że okulary korekcyjne są niezbędne ze względu na wykonywane obowiązki zawodowe. Następnie pracownik powinien zgłosić taką potrzebę swojemu pracodawcy, przedstawiając zaświadczenie oraz receptę na okulary.

Warto również pamiętać, że nie każdy pracodawca jest zobowiązany do sfinansowania okularów swoim pracownikom. Dofinansowanie na okulary przysługuje jedynie tym pracownikom, którzy wykonują prace wymagające szczególnego wysiłku wzroku lub narażających na szkodliwe czynniki. Przykładem takich zawodów mogą być graficy komputerowi, programiści czy operatorzy maszyn.

Jakie koszty pokrywa dofinansowanie na okulary od pracodawcy?

Dofinansowanie na okulary od pracodawcy może obejmować różne koszty związane z zakupem okularów korekcyjnych. Pracodawca może pokryć pełną kwotę zakupu oprawek i szkieł, ale także część kosztów, np. tylko koszt szkieł korekcyjnych. Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń między pracownikiem a pracodawcą oraz od możliwości finansowych firmy.